در باره ما

آمار
بازدید امروز: 64
بازدید دیروز: 52 [-31.58 %]
بازدید سالانه:11878
بازدید کل:672162
بیشترین بازدید:6292 در 1398.06.09
+0  
مطالب: 1161
+0  
نظرات: 0
+0  
کاربران: 503

مدیران کل: 3
مدیران سایت: 0
اعضای ویژه: 0
انتظار تایید: 0
کاربران: 499

آمار کاربران:
امروز: 0
دیروز: 0
این هفته: 0
این ماه: 0

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:07 | تعداد بازدید : 79 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران سیزده فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران سیزده فروردین99
نفرات بر تر
محمد عمرانی
مدیسا بهشتی
مهدیس عباس زاده

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:06 | تعداد بازدید : 65 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دوازدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دوازدهم فروردین99

نفرات برتر
ابراهیمیان
مهدیس عباس زاده
محمد بهاری


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:01 | تعداد بازدید : 129 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران یازدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران یازدهم فروردین99.
نتایج برتر
کیانا مشایخی
رایا رضایی
محمد عمرانی

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:00 | تعداد بازدید : 78 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دهم فروردین99


مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دهم فروردین99
نفرات برتر
هلیا آهنگری
مهدیس حسن زاده
مدیسا بهشتی

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 08:57 | تعداد بازدید : 80 |
 • Like
 • 0

 

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران نهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران نهم فروردین99

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 08:52 | تعداد بازدید : 76 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هشتم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هشتم فروردین99
نفرات بر تر
ابراهیمیان
کیان طالقانی
محمد بهاری

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 12:37 | تعداد بازدید : 130 |
 • Like
 • 0

 

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هفتم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هفتم فروردین99

نفران برتر
ابراهیمیان
رایا رضایی
محمد عمرانی


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 12:35 | تعداد بازدید : 74 |
 • Like
 • 0

 

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران ششم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران ششم فروردین99

نفرات برتر
ابراهیمیان
رایا رضائی
محمد بهاری


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 12:21 | تعداد بازدید : 91 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران پنجم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران پنجم فروردین99

نفرات برتر
ابراهیمیان
هلیا اهنگری
محمد بهاری


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 12:19 | تعداد بازدید : 81 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران چهارم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران چهارم فروردین99


نفرات برتر

کیانا مشایخی
محمد بهاری
کیان طالقانی

 


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 12:14 | تعداد بازدید : 73 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دوم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دوم فروردین99
نفرات برتر
ابراهیمیان
صدرا ترقی
محمد بهاری

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 12:11 | تعداد بازدید : 93 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران اول فروردین99


مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران اول فروردین99
نفرات بر تر
ابراهیمیان
محمد بهاری
کیانا مشایخی

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 11:52 | تعداد بازدید : 80 |
 • Like
 • 0

 

 

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج ذهن برتر مورخ

۹۹/۱/۳۰

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج ذهن برتر مورخ ۹۹/۱/۳۰

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 11:48 | تعداد بازدید : 77 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج ذهن برتر مورخ ۹۹/۱/۲۹

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج ذهن برتر مورخ ۹۹/۱/۲۹

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 11:43 | تعداد بازدید : 78 |
 • Like
 • 0

 

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج ذهن برتر مورخ ۹۹/۱/۲۸

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج ذهن برتر مورخ ۹۹/۱/۲۸
کد پیگیری فرم ارسالی

تلگرام
پیـــونــدها

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟