آمار
بازدید امروز: 41
بازدید دیروز: 86 [-1.15 %]
بازدید سالانه:9056
بازدید کل:669340
بیشترین بازدید:6292 در 1398.06.09
+3  
مطالب: 1145
+0  
نظرات: 0
+0  
کاربران: 503

مدیران کل: 3
مدیران سایت: 0
اعضای ویژه: 0
انتظار تایید: 0
کاربران: 499

آمار کاربران:
امروز: 0
دیروز: 0
این هفته: 0
این ماه: 0

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 10:43 | تعداد بازدید : 39 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران بیست و یکم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران بیست و یکم فروردین99
نفرات برتر

مهدیس حسن زاده
رایا رضایی
ابراهیمیان

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 10:33 | تعداد بازدید : 34 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران بیستم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران بیستم فروردین99

نفرات برتر

محمد عمرانی
مهدیس حسن زاده
رایا رضایی


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 10:31 | تعداد بازدید : 26 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران نوزدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران نوزدهم فروردین99

نفرات برتر
کیان طالقانی
ابراهیمیان
مهرداد فرامرزی


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 10:29 | تعداد بازدید : 29 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هجدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هجدهم فروردین99

نفرات برتر

ابراهیمیان
محمد عمرانی
رایا رضایی


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 10:28 | تعداد بازدید : 27 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هفدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هفدهم فروردین99
نفرات برتر
ابراهیمیان
محدیس حسین زاده
کیان طالقاتی
موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:12 | تعداد بازدید : 31 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران شانزدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران شانزدهم فروردین99

نفرات برتر
ابراهیمیان
بهاری
رایا رضایی


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:10 | تعداد بازدید : 35 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران پانزدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران پانزدهم فروردین99

نفرات برتر

ابراهیمیان
امیر علی شفیعی
کیان طالقانی


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:09 | تعداد بازدید : 42 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران چهار دهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران چهاردهم فروردین99

نفرات برتر

رایا رضایی
کیانا مشایخی
محمد عمرانی


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:07 | تعداد بازدید : 37 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران سیزده فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران سیزده فروردین99
نفرات بر تر
محمد عمرانی
مدیسا بهشتی
مهدیس عباس زاده

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:06 | تعداد بازدید : 24 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دوازدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دوازدهم فروردین99

نفرات برتر
ابراهیمیان
مهدیس عباس زاده
محمد بهاری


موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:01 | تعداد بازدید : 61 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران یازدهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران یازدهم فروردین99.
نتایج برتر
کیانا مشایخی
رایا رضایی
محمد عمرانی

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 09:00 | تعداد بازدید : 37 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دهم فروردین99


مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران دهم فروردین99
نفرات برتر
هلیا آهنگری
مهدیس حسن زاده
مدیسا بهشتی

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 08:57 | تعداد بازدید : 37 |
 • Like
 • 0

 

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران نهم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران نهم فروردین99

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 10-02-1399, 08:52 | تعداد بازدید : 32 |
 • Like
 • 0

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هشتم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هشتم فروردین99
نفرات بر تر
ابراهیمیان
کیان طالقانی
محمد بهاری

موضوع : اخبار هیات | تاریخ : 9-02-1399, 12:37 | تعداد بازدید : 59 |
 • Like
 • 0

 

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هفتم فروردین99

مسابقات انلاین باشگاه شطرنج باران هفتم فروردین99

نفران برتر
ابراهیمیان
رایا رضایی
محمد عمرانی

کد پیگیری فرم ارسالی
تلگرام

گالری

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟